Beleggen in Obligaties

Obligaties zijn een onderdeel van een goed gespreide beleggingsportefeuille. Met obligatieleningen richt men zich meer op rendement binnen een portefeuille dan op koerswinst. Bij een dalende marktrente wil er nog wel eens koerswinst optreden bij een obligatie. Er zijn meerdere soorten obligaties waar u in kunt beleggen. De meeste bekende zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Hiernaast bestaan er ook zero bonds, index, high yield, converteerbare, perpetuele en floating rate obligaties. De meeste informatie over een bepaalde obligatie vindt u terug in het prospectus. De handel in obligatieleningen vindt plaats op de beurs (Euronext). De prijs van een obligatie wordt uitgedrukt in procenten en komt tot stand door vraag en aanbod.

Wat zijn obligaties?

Obligaties worden door de overheden of bedrijven uitgegeven om geld te lenen. Obligaties kunt u zien als schuldbrieven van leningen aan overheden of bedrijven. Schuldbrieven zijn vorderingen van geldgevers op geldnemers. In obligaties beleggen is relatief veilig. Deze beleggingsvorm wordt veelal ingezet als onderdeel van een complete beleggingsportefeuille met daarbij aandelen en een spaargedeelte. Obligaties zorgen in de meeste portefeuilles voor een vast inkomen. De meestal vaste coupon rente van een obligatie zorgt voor een bepaalde zekerheid. Verder hebben de meeste obligatieleningen een bepaalde looptijd. Aan het einde van deze periode wordt de hoofdsom van de obligatielening terugbetaald aan de obligatiehouder. Ook zijn er gevallen dat het niet vast staat wanneer deze terugbetaling plaatsvindt. De terugbetaling van de hoofdsom gebeurt dan door middel van loting. Tijdens de gehele looptijd kunnen er ieder jaar obligatiehouders ingeloot worden die voor het einde van de looptijd worden terugbetaald. Bij obligatieleningen met een hoge coupon is een terugbetaling van de hoofdsom niet altijd aantrekkelijk. Naast het wachten tot terugbetaling van de hoofdsom door een obligatie uitgever kunt u obligaties tussentijds ook op de beurs verkopen.

Rendement

Met obligaties in uw bezit heeft u ieder jaar een vaste rente uitkering (couponrente). De waarde van een obligatielening kan wel fluctueren. U kunt dus een koerswinst of koersverlies behalen in een bepaalde periode. Een obligatiekoers reageert op renteschommelingen. Gaat de marktrente omlaag, dan zal de vraag en dus koers van uw obligatie omhoog gaan. Als de marktrente omhoog gaat, zal de waarde van uw obligatielening minder worden.