Beleggingsfondsen

Waarom beleggen in een beleggingsfonds? Soorten fondsen en het rendement van beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen beleggen vermogen van verschillende beleggers in aandelen, obligaties en garantie beleggingen (sparen). Er zijn hier na gelang het risico verschillende combinaties mogelijk. Ook kan er belegt worden in bepaalde sectoren of regio´s. Iedere belegging in een beleggingsfonds heeft een bepaald risicoprofiel. De weging van het percentage aandelen, obligaties en spaargedeelte bepalen in een beleggingsfonds het risico. Een aandelenfonds wat 100 % in aandelen belegd heeft een hoger risico dan een fonds met een fondsmanager die zijn beleggingen spreidt over aandelen, obligaties en spaargedeelte (liquiditeiten). Beleggingsfondsen worden beheerd door een fondsmanager. Deze houdt de risico’s en markt in de gaten. Voor u in een beleggingsfonds gaat beleggen is het verstandig om vooraf na te gaan welke risico’s u wilt lopen.

Soorten beleggingsfondsen

Er bestaan heel wat soorten beleggingsfondsen. We onderscheiden hier de belangrijkste categorieën, namelijk aandelenfondsen, obligatiefondsen, vastgoedfondsen en mixfondsen. Aandelenfondsen kunnen we weer onderverdelen in regiofondsen of sectorfondsen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te beleggingen in een fonds dat zich specifiek op Nederlandse, Europese, Amerikaanse of aandelen in Azië richt. Of op een bepaalde sector zoals voeding, IT, telecom of banken. Obligatiefondsen zijn fondsen die beleggen in obligaties en net als aandelenfondsen beleggen in regio´s en sectoren. Vastgoedfondsen richten zich op vastgoed of aandelen die in vastgoed zitten. Mixfondsen zijn fondsen die in aandelen, obligaties en liquiditeiten kunnen beleggen. Het doelrisicoprofiel van de belegger bepaald hierin de weging van aandelen, obligaties en liquiditeiten. Hoe hoger het percentage aandelen in het fonds des te hoger het risico.

Waarom beleggen in een beleggingsfonds?

Door een belegging in een fonds kunt u met een klein geldbedrag toch voor voldoende spreiding kiezen. De aan en verkoop kosten blijven bij het beleggen in beleggingsfondsen ook redelijk beperkt. Indien u voor losse aandelen kiest bent u met een gering bedrag al wat transactiekosten verschuldigd. U belegging moet dan eerst een aantal procenten stijgen voor u uw transactiekosten heeft terugverdiend. Ook is het voordeel van het beleggingen in een fonds dat het belegt in meerdere aandelen van verschillende ondernemingen. Hierdoor blijven de risico´s beperkter dan het beleggen in individuele aandelen. Indien er een bedrijf flink onderuit gaat, merkt u dit niet direct in de koers van uw beleggingsfonds. Ook is het bij fondsen zo dat er een fondsmanager aan en verkopen voor het fonds doet. Een goede fondsmanager neemt met zijn kennis en ervaring uw werk uit handen. U hoeft zich niet iedere dag te verdiepen in de gang van zaken rondom de aandelen van individuele ondernemingen.

Rendement Beleggingsfondsen

Het rendement van een belegging in een beleggingsfonds kan behaald worden door koerswinst en dividend. Koerswinst wordt behaald indien de aandelen waarin belegd wordt door het beleggingsfonds goed renderen. Uiteraard speelt vraag en aanbod ook mee bij een totstandkoming van een bepaalde koers. Naast koerswinst kunt u ook rendement behalen doordat veel fondsen dividend uitkeren.