Aandelen

Bij het beleggen in aandelen wordt geld voor een bepaalde periode geïnvesteerd in een bedrijf. De investering kan op lange en korte termijn. Het doel van een belegging in aandelen is winst te maken door koersstijgingen of dividend uitkeringen. In tegenstelling tot een spaarrekening is het rendement van een belegging in aandelen onzeker. Er kan een negatief rendement ontstaan in een bepaalde periode en in het slechtste geval kunt u heel uw inleg kwijt raken. Uiteraard maakt u bij een belegging in een goed aandeel tijdens een goed beursklimaat kans op rendementen die vele malen hoger liggen dan de rente op uw spaarrekening.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn het bewijs van deelname in het kapitaal van een bedrijf. Wie aandelen bezit van een bepaald bedrijf is voor een bepaald deel eigenaar en heeft ook inspraakrecht tijdens de algemene aandeelhouders vergadering van een onderneming. De meeste aandeelhouders staan echter alleen maar stil bij de winst of het verlies van de aandelen die zij in hun portefeuille (bezit) hebben. De waarde van aandelen hangt onder andere af van de winst van een onderneming. Ook is de verwachte winst een belangrijk gegeven voor beleggers. Naast deze factoren spelen er natuurlijk nog heel wat economische factoren die de koers van een aandeel kunnen bepalen. In Nederland komt de uiteindelijke prijs van een aandeel tot stand op de Amsterdamse effectenbeurs (AEX). Een aandeel hoeft trouwens niet altijd verhandelbaar op een effectenbeurs te zijn.

Rendement op aandelen

Het rendement op aandelen kan doormiddel van koerswinst als dividend uitkeringen van een bedrijf worden verkregen. Het beste is om zowel koerswinst als dividend te ontvangen. Koerswinst wordt behaald als een aandeel voor minder wordt gekocht dan verkocht. De koers van een aandeel kan soms erg fluctueren. Een goede strategie met betrekking tot de momenten van aankoop en verkoop is hierbij zeer van belang. Bij dalende beurzen kunnen er bij een slechte timing forse verliezen ontstaan. Het dividend dat een bedrijf jaarlijks uitkeert hangt af van de gemaakte winst. Indien er geen of nauwelijks winst wordt gemaakt wordt er geen dividend uitgekeerd. Dividend kan door bedrijven uitgekeerd worden in geld of aandelen. Een uitkering door middel van aandelen wordt stockdividend genoemd en een uitkering in contanten heet cashdividend.

Risico’s

Aan het beleggen in aandelen zitten positieve maar ook negatieve kanten. De positieve kant van een aandelenbelegging is het eventueel te behalen rendement. Dit ligt op lange termijn vaak hoger dan andere spaarvormen of obligaties. Als particuliere belegger moet u wel rekening houden dat de transactiekosten bij het beleggen van relatief kleine bedragen erg hoog zijn. Uw aandelen moeten eerst flink stijgen voor u uw aan en verkoopkosten heeft terugverdiend. Ook kan het beleggen in aandelen erg risicovol zijn, in het slechtste geval kunt u tenslotte heel uw aankoopbedrag (investering) verliezen.